Upravno vijeće

Članovi upravnog vijeća:

  1. Marijo Bekić, predsjednik
  2. Đino Zmijarević, član
  3. Paval Pecotić, član
  4. Marijana Matić, član
  5. Ivana Maričić, član