Stručno vijeće

Članovi stručnog vijeća:

  1. Marijana Matić, dr.med. – predsjednik
  2. Šerif Sarić dr. med. – zamjenik
  3. Juraj Knezović, dr.med. – član
  4. Ivana Vrdoljak, dr-med. – član
  5. Anela Martić, dr.med. – član
  6. Nikolina Šeparović, magistra sestrinstva – član
  7. Nikolina Duper, bacc. sestrinstva – član
  8. Mila Bjelopera, dipl. oec. – član
  9. Drago Kralj, mr. rač. i inf. – član
Skip to content