HZHM

Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM)
Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 150/08) Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu(“Narodne novine”, broj 28/09) kojom su definirane ovlasti i područje djelatnosti Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Načela poslovanja Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu
Hrvatski zavod za hitnu medicinu provodi načela sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa hitnoj medicinskoj službi, podržavajući potrebu za specijaliziranim pristupom kako u izvanbolničkoj, tako i u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.

Reorganizacija hitne medicinske službe izrazito je odgovoran posao,od iznimne važnosti za Republiku Hrvatsku. Da bi se reorganizacija provela sukladno visoko postavljenim standardima, nužna je dobra priprema. Sve se promjene trebaju uvoditi postupno, temeljene na ozbiljnim i kontinuiranim analizama svih relevantnih parametara. Problemi koji će se pojavljivati tijekom reorganizacije trebaju se uočiti blagovremeno, kako bi se po potrebi provele odgovarajuće modifikacije planova.
Reorganizacija hitne medicinske službe neće nastupiti preko noći, nego tek kada svi preduvjeti i čimbenici budu ostvareni. Hrvatski zavod za hitnu medicinu podrazumijeva i potiče poslovanje na načelu maksimalne odgovornosti prema stanovništvu i prema djelatnicima hitne medicinske službe, koji reorganizaciju s nestrpljenjem očekuju.

Cilj Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu
Cilj je Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu uspostavljanje jedinstvenog sustava hitne medicine na području Republike Hrvatske. Imajući na umu zahtjeve medicinske struke i dugogodišnje probleme oko uspostavljanja jedinstvenog sustava hitne medicine, Hrvatski zavod za hitnu medicinu pristupio je sistematičnom rješavanju ovog problema: definiranjem osnovnih postavki problema, ispunjavanjem potrebnih preduvjeta za uspješan ishod reforme zdravstva u djelatnosti hitne medicine, rješavanjem financijskih aspekata, izradom potrebne pravne regulative, izvedbom potrebnih radnji i ostvarenjem suradnje sa svim sudionicima u procesu zbrinjavanja hitnog pacijenta.
Reorganizacija hitne medicinske službe jedan je od najvažnijih dijelova reforme zdravstva koja je u tijeku. Reorganizacija podrazumijeva novi način organizacije, edukaciju i/ili specijalizaciju iz hitne medicine liječnika, propisanu edukaciju iz hitne medicine medicinskih sestara, medicinskih tehničara i vozača, te standardizaciju medicinske opreme, vozila i postupaka. Sve navedeno zajedno jamči bolju učinkovitost i kvalitetnije, dostupnije i ravnomjernije pružanje hitne medicinske skrbi za sve osobe na području Republike Hrvatske.
Za provođenje reorganizacije zadužen je Hrvatski zavod za hitnu medicinu kao krovna ustanova.

Aktivnosti Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

1.1. predlaže, planira, prati i analizira mjere hitne medicine u Republici Hrvatskoj,
1.2. predlaže program mjera zdravstvene zaštite iz djelatnosti hitne medicine,
1.3. prati i provodi stručna i znanstvena istraživanja iz djelatnosti hitne medicine,
1.4. oblikuje doktrinu u djelatnosti hitne medicine,
1.5. predlaže ministru nadležnom za zdravstvo mrežu hitne medicine,
1.6. utvrđuje standarde opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika, sukladno standardima suvremene hitne medicine,
1.7. utvrđuje obvezujuće standarde operativnih postupaka, protokole rada i algoritme postupanja, za djelatnost hitne medicine, te usklađuje njihovu primjenu
1.8. utvrđuje standarde za hitni medicinski prijevoz kopnom, zrakom i vodom,
1.9. prikuplja podatke i vodi registre iz djelatnosti hitne medicine,
1.10. prikuplja podatke za godišnju analizu rada hitne medicinske službe, analizira ih i dostavlja ministarstvu nadležnom za zdravstvo, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje,
1.11. koordinira, stručno usmjerava i nadzire rad županijskih zavoda za hitnu medicinu,
1.12. prati, analizira i nadzire ujednačenu provedbu standarda kvalitete rada i opremljenosti u svim županijskim zavodima za hitnu medicinu,
1.13. predlaže i oblikuje edukacijske programe cijeloživotnog obrazovanja/trajne izobrazbe, te sudjeluje u provedbi i nadzire edukaciju i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika hitne medicinske službe,
1.14. sudjeluje u obrazovanju zdravstvenih radnika,
1.15. provodi edukaciju stanovništva iz svog područja rada,
1.16. planira i provodi aktivnosti u svrhu uspostave informatizacije sustava hitne medicine kompatibilne s informatičkim sustavom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
1.17. surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima, u svrhu unaprjeđenja liječenja i dijagnostike iz djelatnosti hitne medicine,
1.18. planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Kriznim stožerom ministarstva nadležnog za zdravstvo, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom obrane, Hrvatskim Crvenim križem, Hrvatskom gorskom službom spašavanja, te ostalim službama za spašavanje,
1.19. analizira sve pokrenute projekte vezane uz djelatnost hitne medicine u Republici Hrvatskoj i postojećih sustava, aplikacija, opreme i procesa koji se koriste za potrebe hitne medicinske službe,
1.20. objektivno analizira stupanj dovršenosti tih projekata i vremena potrebnog za njihov završetak te integraciju u djelatnost hitne medicine,
1.21. analizira dosadašnje troškove tih projekata i troškove predviđene za njihovo dovršenje.

MISIJA HRVATSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU
Hrvatski zavod za hitnu medicinu je javna ustanova ustrojena za obavljanje djelatnosti hitne medicine. Zavod kao krovna zdravstvena ustanova, u stalnoj suradnji sa županijskim zavodima za hitnu medicinu i svim ostalim sudionicima u procesu zbrinjavanja hitnog pacijenta, osigurava provođenje mjera hitnog zdravstvenog zbrinjavanja, hitnog prijevoza oboljelih i ozlijeđenih osoba u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu te zdravstvenog zbrinjavanja za vrijeme prijevoza.
Kontinuiranim praćenjem indikatora rada, poštujući pravila struke i podržavajući potrebu za specijaliziranim pristupom, Zavod predlaže uvjete, organizaciju i način obavljanja hitne medicine u našoj zemlji s ciljem poboljšanja kvalitete pružanja hitne medicinske skrbi.

VIZIJA HRVATSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU
Vizija je Zavoda ustrojavanje jedinstvenog sustava hitne medicine na području Republike Hrvatske, temeljenog na načelu sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa hitnoj
medicinskoj službi, što jamči bolju učinkovitost i kvalitetnije, dostupnije i ravnomjernije pružanje hitne medicinske skrbi za sve osobe na području Republike Hrvatske.

Skip to content