O nama

Ravnatelj: Luka Lulić, dipl. iur.

Zamjenik ravnatelja: Šerif Sarić, dr.med

Glavna sestra: Nikolina Duper, bacc. sestrinstva

Dana 01. studenoga 2011. godine, u sklopu reorganizacije hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj, započinje s radom Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije.

Cilj je reorganizacije postići jednaku kvalitetu i dostupnost hitne medicinske službe u svim dijelovima Republike Hrvatske, kroz: poboljšanje učinkovitosti i ishoda sustava hitne medicine, povećanje usklađenosti u standardima usluga među županijama, povećanje učinkovitosti i brzine reakcije izvanbolničke hitne medicinske pomoći i poboljšanje učinkovitosti hitnih prijema u ciljanim bolnicama.

Da bi se reorganizacija provela sukladno visoko postavljenim ciljevima, nužna je dobra priprema. Sve se promjene trebaju uvoditi postupno, temeljene na ozbiljnim i kontinuiranim analizama svih pokazatelja. Reorganizacija hitne medicinske službe neće nastupiti preko noći, nego tek nakon što svi preduvjeti i čimbenici budu ostvareni – od zakonodavnih uvjeta na dalje. Kroz 5 godina od početka reorganizacije vrijeme dolaska time izvanbolničke HMP do pacijenta u gradu treba iznositi do 10 min. u 80% slučajeva, a u ruralnim sredinama do 20 min. u 80% slučajeva. Od dojave do dolaska u bolnicu ne smije proći više od jednog sata u 80% slučajeva. Radi se o svjetski priznatim standardima. U sklopu zadanih ciljeva iznimno je važna edukacija: treba osposobiti liječnike specijaliste hitne medicine i medicinske sestare/tehničare sa završenim dodatnim specijalističkim stručnim usavršavanjem iz hitne medicine, koji će mnogo kvalitetnije, te sukladno svjetskim standardima, preuzeti hitne medicinske usluge.

Pacijent je u središtu, a pacijentu treba priznati mogućnost pogrešne procjene zdravstvenog stanja. Na zakonodavcu je da regulira zloporabu zdravstvenog sustava ako se ista dokaže. Ciljanom komunikacijom sa stanovništvom treba podizati svijest o odgovornom ponašanju svakog pojedinca. Svi će djelatnici izvanbolničke hitne medicinske službe, pa tako i vozači, biti obuhvaćeni propisanim edukacijama, u cilju podizanja znanja i vještina za obavljanje propisanih radnih zadataka. Propisanom edukacijom vozači će, prema stečenim kompetencijama, sudjelovati u radu tima izvanbolničke hitne med. službe.

Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije je operativna zdravstvena ustanova u djelatnosti izvanbolničke hitne med. službe, koja osigurava pružanje izvanbolničke hitne medicinske pomoći u svojoj županiji, u istu svrhu surađuje sa susjednim županijama, sa svim sudionicima u procesu zbrinjavanja hitnog pacijenta, kao i s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu. Ovim načinom rada izvanbolnička hitna medicinska služba prestat će biti rigidna i vezana uz granice županija. Fleksibilnost novog sustava postići će se uspostavom jedinstvenog sustava rada između prijavno-dojavnih jedinica i redistribucijom timova na terenu, pa će na intervenciju ići najbliži tim.

Skip to content